Obalans kost och träning

on

Oavsett om det är tabloider, bloggare eller vetenskapliga artiklar så ligger fokus gällande obalans kost & fysisk aktivitet tveklöst på de som äter för mycket, rör på sig för lite, sitter för ofta och tränar för lite. Risk för sjukdom och förtida död påpekas och varvas med karaktärsdrag som lat, odisciplinerad med mera.

Ortorexia atletika

Men vad händer med den grupp som har ett motsatt problem? De äter för snedvridet och för lite, står för mycket, tränar för mycket och rör på sig mest hela tiden. Det kallas Ortorexia atletika och innebär ett psykiskt lidande med ångest, depression och tvångsmässiga beteenden. Social isolering, en kropp som går sönder och risk att man dör i unga år.

Anorexia nervosa

En anledning att det inte berörs särskilt mycket i media är att man anser gruppen vara liten. Kanske för att gruppen Anorexia endast utgörs av 1 % av befolkningen. Men om man beaktar att 20% av de som dör för tidigt i anorexia tar livet av sig kanske ätstörningar och tillstånd som Ortorexi bör lyftas upp i rubrikerna.

Kommentera