Minskar ångest vid viktuppgång?

Behandling för självsvält av typ Anorexia utgår oftast från en systematisk och kontrollerad viktuppgång. Detta sker dels genom intag av ett fast antal måltider med beräknad mängd per dag samt avhållsamhet från fysisk aktivitet. Anorexiabehandling har mycket blygsam framgång på lång sikt och vetenskapliga studier visar att symtom som ångest kvarstår efter avslutad behandling.

Ångestminskning kan inte styrkas

I en sammanställning av tolv studier från behandling i Storbrittanien, Norge, Frankrike, Italien, Spanien, Israel och USA fann man att endast sju studier visade på en minskning av ångest. Ångestnivån var dessutom fortsatt högre än normalnivå. Således kunde man inte stödja hypotesen att ångest minskar per automatik när vikten ökar.

REFERENS: Kezelman et al. (2015). Does Anxiety improve during weight restoration in anorexia nervosa? A systematic review. Journal of Eating Disorders, 3; 7.

Kommentera