Porta från gymträning eller inte

on

Vilken risk tar man?

Många gym ställer frågan om man bör porta någon med Ortorexia atletika eller inte. Man frågar även om ätstörningar men då oftast om anorexia. Det är inte så enkelt att man kan svara ja eller nej eftersom det handlar om en riskbedömning. Risken ligger både i att låta personen fortsätta och träna och vad som skulle kunna hända om man får ett träningsförbud.

Föreläser ute på fältet

Jag är ofta ute och föreläser på träningsanläggningar och skolor för att ge en adekvat utbildning för att kunna fatta beslut. Att jag inte skriver riktlinjer här beror på att det inte är helt enkelt och bäst kan förklaras muntligt med beskrivande bilder. Att sätta stopp är en möjlighet men vad händer därefter? Drabbade blir ofta desperata och kan ta till destruktiva handlingar. Därmed inte sagt att alla bör fortsätta träna eftersom det är risk för hjärtsvikt för en del.

Mer om mina föreläsningar: Boka mig

Kommentera