Överträning har samband med självmords beteenden

STARKASTE SAMBANDET hos individer med ätstörningar

Smith med kollegor (2012) genomförde fyra omfattande vetenskapliga studier i ett samarbete mellan nio amerikanska universitet. Studierna undersökte samband mellan överträning och ”förmåga att begå självmord”. 204 patienter med ätstörningar och 1150 studenter deltog där det starkaste sambandet fanns hos de med ätstörningar.

 

Ref: Smith, A. et al. (2012). Exercise caution: Over-exercise is associated with suicidality among individuals with disordered eating. Psychiatry Research, 206, 246-255.

Kommentera